torsdag 18. mars 2010

Vindror - autopilot

Autopilot
Vi har en Autohelm/Raymarine ST80 Type1, autopilot, men på langtur er ikke autopilot alene den beste løsningen, særlig fordi den bruker strøm.
Vi bruker autopiloten stort sett bare når vi går for motor.

Vindror
Vi har derfor montert et Hydrovane vindror som styrer båten i en valgfri, relativ vinkel i forhold til vinden. I grove trekk finnes det to typer vindror. Den ene typen overfører kreftene til båtens hovedror og bruker dette for styring og kursendring. Det medfører gjerne en del snorer på kryss og tvers frem til rattet for å få dette til. Den andre typen har et eget ror og lever sitt eget liv. Båtens hovedror låses da i midtstilling og fungerer da kun som en finne. Den store fordelen med begge typene er at de ikke bruker strøm og at man med dette har et "ekstra mannskap" ombord.
Vi har valgt Hydrovane av to årsaker; Den har eget ror slik at vi slipper snorene og overføringsmekanismene. Og ikke minst, Hydrovaneroret kan brukes som nødror hvis noe skulle skje med båtens hovedror.
Vindroret bruker vi på lengre distanser og egner seg ikke så godt til vanlig kystseiling. På havkryssing er den helt uvurderlig. Vi regner den som et ekstra mannaskap som ikke trenger søvn eller mat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar